Personal


Personalgruppen består i huvudsak av socionomer eller likvärdigt, sjuksköterska och behandlingspedagoger/behandlingsassistenter.

Personalen får utbildning i vårt eget behandlingsprogram Vägen till Livet samt Återfallsprevention, MI och CRA. Även annan fortbildning inom relevanta områden förekommer. Personal finns som har egen erfarenhet av missbruksproblem vilket tillför ett viktigt perspektiv. Många har lång erfarenhet av behandlingsarbete.