Personal


Johanna Berger (Verksamhetschef), Lili-Ann Karppinen (Regionledare Stockholm, Uppland, Gotland / Verksamhetsutvecklare) och Hans Wikström (Verksamhetsledare för LP-verksamheten) utgör ledarteamet på LP Källan.
Lili o Johanna Källan.jpg (2)