Personal


Föreståndare på stöd och motivationsboendet är Tauno Lahtinen.