Duvan, Eskilstuna


-Ett litet stödboende med stora möjligheter, mitt i Eskilstuna.

Välkommen till oss, vi har plats för sju gäster både män och kvinnor mellan 18-65 år.

Personal och gäster samarbetar i alla förekommande sysslor i ett hushåll, med delaktighet efter förmåga.

Allt stöd är individuellt och baseras på de behov du har. T.ex. eget boende och sysselsättning.
Den familjära atmosfären har en stor del i upprättelseprocessen.

Du behöver inte själv ha tagit ställning, men respektera vårt program som har den kristna tron som grund.

För stödboendet krävs en genomförd avgiftning och behandling i någon form.
Vi samarbetar med kommunens socialtjänst. Vi håller på den kristna värdegrunden att: Varje människa är unik och människovärdet är okränkbart och att det inte mäts utifrån prestation.

Vårt primära mål är att motivera och ge hopp inför framtiden.