Personal


Föreståndare på stödboendet Smeden är Gunnar Sjöberg. LP-kontakten finns i anslutning till stödboendet. Vi har även samarbete med LP-kontaktens personal vid behov.