Debora Syd, Huskvarna


Debora syd är ett stödboende för kvinnor i Huskvarna. Boendet drivs av LP Södra Vätterbygden som är en idéburen verksamhet med kristen värdegrund.
Folder-Debora-syd-2019-omslag.jpg

Vi vänder oss till kvinnor över 21 år som av någon anledning är i behov av ett boende med stödinsatser. Det kan handla om tidigare beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller annan utsatthet. Vi ger stöttning i vardagen, struktur, sysselsättning och gemenskap.