Deborahuset, Skellefteå


Målet med motivationsboendet för den enskilde är att med den kristna tron som grund fortsätta att motivera, stödja och ge redskap till ett fortsatt fungerande liv utan droger. Målgruppen är kvinnor över 21 år. Du behöver inte själv ha tagit ställning till tron men vara motiverad för vårt program.
deborahuset.jpg

Vi ser människan som en helhet av ande, kropp och själ. Vi erbjuder därför en stöttning som möter hela människan. Motivationsboendets inriktning är att stärka varje kvinna och dennes förmåga att frigöra sina egna resurser. Boendet kan anpassas så det sker utifrån varje kvinnas unika behov och förutsättningar. Alla har en framtid och ett hopp, alla är värda en ny chans- ett liv utan droger.

Vi vet att alla människor har lika stort värde och är värda respekt och ett värdigt liv.

Såsom vi vill bli bemötta ska vi bemöta andra och vi tror ALLTID på att det finns hopp för alla och nya möjligheter även om omständigheterna säger något annat.

Det vi erbjuder är med stöd och uppmuntran:

  • Stöttning i vardagen

  • Samtalskontakt

  • Återfallsprevention

  • Jag-stärkande kvinnoforum, ämnen som berörs är kärlek, relationer, mammarollen, självkänsla, skam, sexualitet, att säga nej och integritet.

  • Kvinnlig gemenskap

  • Arbetsträning

  • Friskvård

Allt detta i en rogivande miljö.