Personal


Cathrine Lindh2 (2).jpg

På Deborahuset jobbar Cathrine Lindh som föreståndare. Vi har vår husmor Annika som håller i matlagning. Till sin hjälp har de ett visst antal kvinnliga medarbetare och de har alla ett förflutet i beroende eller samsjuklighet.

Bemanningen ser lite olika ut beroende på vilka som bor här och vilket behov som finns. Det finns inte nattpersonal, vi har ett vaktbolag som kör nattetid och personlarm i huset, för en extra trygghetskänsla.