Personal


Cathrine Lindh2 (2).jpg

På Deborahuset arbetar Cathrine Lindh som föreståndare och Nina Eriksson som konsult. Det finns inte nattpersonal däremot har vi ett vaktbolag som kör nattetid och personlarm i huset, för en extra trygghetskänsla.