INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUS)

  •   2020-03-12

Mer bön för folket i samband med Coronavirus

LP-verksamheten meddelar följande:

Det är viktigt att vi alla medverkar till att spridning av smitta begränsas genom att följa råd och direktiv från våra myndigheter.

Pingst har gått ut med ett antal rekommendationer som vi följer. Se länk www.pingst.se/corona/

I dessa sägs det att de lokala församlingarna beslutar hur verksamheten bedrivs vad gäller samlingar med mindre än 500 deltagare. I det lokala LP-arbetet följer vi församlingens riktlinjer och rekommendationer.

Samtliga möten som planerats med Raymond Ramos under mars månad ställs in. (Kontaktperson Nina Eriksson)

Vad gäller kommande evenemang och möten i LP:s regi så fattas beslut lokalt.

Vad gäller de större evenemangen följer vi utvecklingen och avser att uppdatera informationen. Följ utvecklingen här på hemsidan.

Vi vill också uppmana till bön för läget. Vi ber för de som drabbas och deras anhöriga samt för de som finns i riskgrupper. Vi ber också för sjukvård, äldreomsorg, beslutsfattare, riksdag och regering om fortsatt mod och klokhet samt enighet.

För LP-verksamheten

Hans Wikström: hans.wikstrom@lp-verksamheten.se
Nina Eriksson: nina.eriksson@lp-verksamheten.se
Börje Dahlkvist: borje.dahlkvist@lp-verksamheten.se