LP Behandlingshem Ursviken avvecklas!

  •   2020-02-20

LP-verksamhetens HVB hem i Ursviken avvecklas!
Ursvikenhuset.jpg

LP-verksamheten kommer att avveckla Ursvikens behandlingshem i Skellefteå. Det är med stor sorg och vånda vi tagit detta beslut. Verksamheten har dragits med ekonomiska underskott som har ökat under hösten 2019 och nu i starten på 2020.

Vi har under många år prövat olika metoder för att komma till rätta med de ekonomiska underskotten men nu upplever styrelsen sig tvingad till handling för att inte riskera LP:s hela ekonomi. Kommuner och andra placerande myndigheter placerar mycket få personer just nu och det bidrar till detta beslut.

Ursviken har under 20 års tid fungerat som ett mycket fint behandlingshem där över 500 personer fått möjlighet att börja om. Vi är djupt tacksamma till personalen som gjort ett fantastiskt jobb och vi vill nu på allt sätt stödja dem i den vidare processen.

Vi hoppas och tror att vi ska kunna öppna ett par stödboenden uppe i Norrland för att fortsätta hjälpa våra vänner.

Bed gärna för allt detta och att vi får mod och kraft att kunna hitta nya vägar.

 

Hälsningar

Hans Wikström

Verksamhetsledare för LP-verksamheten