Upprop om extra bön under Påskveckan!

  •   2020-03-30

Pressrelease
Jesus går ut ur graven.png

Nyhemsveckan, Torpkonferensen, LP:s sommarläger, Gullbrannafestivalen, Hönökonferensen och Lappis gör ett gemensamt upprop.

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Psalm 62:2-3

I en tid av oro får vi påminna oss var vi har vår trygghet. Vi vill därför gemensamt bjuda in till en bönevecka under påskveckan där vi får samlas på vår gemensamma klippa och be för vårt land, vår värld och hela den situation som råder. Självklart vill vi också be för våra respektive konferenser oavsett om dom kan genomföras eller inte det här året.


Konferensernas ledningar följer utvecklingen av Coronapandemin. Dock är det svårt att i detta skede bedöma hur framtiden ser ut och vi kommer därför var för sig fortsätta att noga följa utvecklingen för att kunna fatta ett beslut längre fram kring om respektive konferens kan genomföras eller inte. Vi kommer att följa de rekommendationer och restriktioner som myndigheterna ger och vi frågar också experter om råd.

Mikael Samuelson, ordförande för Föreningen Nyhemsveckan säger ”Detta är en väldigt ovanlig situation och kanske ett av de svåraste besluten som en styrelse har att fatta. Men vi ber till Gud om vishet och känner en trygghet i att vi längre fram kan fatta ett välgrundat beslut. Var därför med oss i bön för våra konferenser, vårt land och hela vår värld i denna svåra tid.”

Bakgrund Som konferens- och festivalarrangörer har vi mycket gemensamt och i tider som dessa kan vi hämta stöd hos varandra. I dessa samtal föddes en tanke om att gemensamt få bjuda in till en bönevecka med fokus på situationen i vår omvärld. Att vi står enade i bön innebär inte att vi alla komma fatta samma beslut, utan våra respektive ledningar kommer fatta det beslut som är klokast utifrån vars och ens förutsättningar.


Kontakt

Mikael Samuelson, ordförande Föreningen Nyhemsveckan. Tel: 070-199 16 16 Christer Aadland, koordinator Torpkonferensen Hans Wikström, verksamhetsledare LP-verksamheten Andreas Joakimson, Festivalgeneral Gullbrannafestivalen Anders Marklund, Föreståndare Hönö Missionsförsamling Robert Granlöf, koordinator Lappis