Årets LP konferens på Gullbranna 2018


Kvartetten

LP:s ledare Hans Wikström och Börje Dahlkvist tackar Ewa och

Magnus Bylander (mitten) för återigen ett lyckat event.

Daniel Alm, ledare för Pingströrelsen Sverige underströk verkligen

vikten av att bedriva ett socialt arbete: "Vi vill göra allt för att LP

ska utvecklas och inte invecklas"!

Sebastian Stakset betonade i sin undervisning finessen med att

tillhöra en församling. Dessutom underströk han betydelsen av att

inte se sig tillbaka utan se framåt, på möjligheterna!

Sången och musiken har fått ett nytt lyft under de senare års-

konferenserna.

Under veckan döptes 12 personer vid två tillfällen. Henrik Karlsson

en av pastorerna och LP-ansvarig i Trollhättan berättar: – Även om

vi nämnt möjligheten till dop har det inte varit något vi marknadsfört

utan den längtan fanns redan hos våra dopkandidater. Dessutom är

vi tydliga i dopsamtalet där samtliga har angivit den församling de

önskar bli välkomnade till. Alla 17 som döptes förra året har gått

med i en församling, berättar han.