LP:s styrelse och ledningsgrupp


LP-verksamhetens ideella riksförening förvaltas av en styrelse bestående av minst sju och högst tretton ledamöter. Ordförande och vice ordförande väljs för ett år i taget och övriga ledamöternas mandattid för två år med möjlighet till omval. Halva antalet ledamöter ställs under val varje år.

Styrelsen samlas på kallelse av ordförande minst fyra gånger per år. Om minst två ledamöter fordrar att styrelsen sammankallas, skall en sådan begäran efterkommas.


Styrelsen består år 2017/2018 av:

 

Ledningsgrupp

 

LP-verksamhetens stadgar hittar du här.

Årsredovisning för 2017 hittar du här.

LP-verksamhetens senaste årsmötesprotokoll hittar du här.