LP:s styrelse och ledningsgrupp


LP-verksamhetens ideella riksförening förvaltas av en styrelse bestående av minst sju och högst tretton ledamöter. Ordförande och vice ordförande väljs för ett år i taget och övriga ledamöternas mandattid för två år med möjlighet till omval. Halva antalet ledamöter ställs under val varje år.

Styrelsen samlas på kallelse av ordförande minst fyra gånger per år. Om minst två ledamöter fordrar att styrelsen sammankallas, skall en sådan begäran efterkommas.


Styrelsen består år 2020/2021 av:

Stefan Beimark ordförande, Örnsköldsvik, beimarkstefan@gmail.com

Lennart Sjögren, Gävle, lennart.sjogren@analysutveckling.se

Maria Nyman, Linköping, maria.nyman@pingstlinkoping.se

Sofia Fållsten, Stockholm, sofia.fallsten@filadelfiakyrkan.se

Bittan Ekman, Goteborg, bittan.ekman@gmail.com

Pär Hammarberg Waern, Botkyrka, phw@secondhandbutiken.nu

 

Ledningsgrupp

Hans Wikström, verksamhetsledare, hans.wikstrom@lp-verksamheten.se

Börje Dahlkvist, Församlingskontakter, borje.dahlkvist@lp-verksamheten.se

Nina Eriksson, LP-kvinna och LP-Grow, nina.eriksson@lp-verksamheten.se

 

Johanna Berger, Biträdande föreståndare Torpahemmet,

Behandlingsansvarig LP-verksamheten johanna.berger@lp-verksamheten.se

Lili-Ann Karppinen Regionledare Stockholm, Uppland, Gotland,

Verksamhetsutvecklare, Evangelist liliann.karppinen@lp-verksamheten.se

Henrik Karlsson henrik@trollhattanpingst.se

Semias Schenberg, regionledare, semias@varbergpingst.com

Ulrika Wadskog, regionledare, ulrika.wadskog@pingstjonkoping.se

Tomas Jönsson, regionledare, tomas.jonsson.lp@pingstkyrkankarlskrona.se

Peter (Peppe) Eriksson, regionledare, petererik313@gmail.com

 

 

 

LP-verksamhetens stadgar hittar du här.

Årsredovisning för 2018 hittar du här.

LP-verksamhetens senaste årsmötesprotokoll hittar du här.