Testamentera till LP


Vi får varje år ta emot gåvor från människor som valt att låta LP-verksamheten finnas med i sina testamenten. Inför sådana handlingar känner vi både respekt och tacksamhet. Det har inneburit medel till arbetet, som har kommit enskilda människor till hjälp, men också i förlängningen hela familjer.

Vad händer med det som testamenteras?

 Oftast går de medel som kommer till LP-verksamheten genom testamenten, dit där de behövs mest!
I det arbete som LP bedriver, kommer vi dagligen i kontakt med de akuta behoven.

LP-verksamhetens arbete omfattar bland annat:

 • Över 70 st LP-kontakter 
 • Stödboenden
 • Sommarläger
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Matkassar
 • Julfirande
 • Fältarbete
 • Behandling vid 2 behandlingshem
 • Särskild satsning på kvinnor i missbruk
 • Utbildning
 • Arbetsträning

Läs mer om tankarna kring ett testamente
genom att ladda hem foldern!